Uitleg bij de Tijdroller, versie 2021

Uitleg bij de Tijdroller, versie 2021

Wat we zien bij het gebruiken van de tijdroller.

Deze tekst is bedoeld voor degene die per ongeluk of bewust bij deze tijdroller is aangeland. Het is een verduidelijking van de zaken die op de schermen getoond worden.

Tijdroller is een verzameling van 15 figuurtjes, die stuk voor stuk manieren van doen en laten weergeven. Ieder figuurtje heeft een naam, b.v. /IN STILTE/ of “ONTWERPEN”.

De acht titels tussen  /…/ gaan over de als enkeling ervaren en beleefde activiteit: persoonlijk dus. De andere zeven titels staan tussen ‘…’ en gaan over de als individu ervaren en beleefde eigen activiteit in organisatorisch verband.

Door op een activiteit te klikken, opent zich een subscherm met een diagram van opeenvolgende momenta, weergegeven in de ellipsen. Via de X laat dit diagram zich sluiten, waardoor u terug gaat naar de tijdroller zelf voor een andere keuze.

De opeenvolgende momenta symboliseren een stroom van gedachten en gevoelens van de aangeklikte activiteit, bijvoorbeeld bij /IN GANG/:

De momenta worden nader beschreven in de gekleurde teksten. De beschrijving gaat aan de hand van vier mogelijke modalisaties:

M     = Mobiliseren
A         = Actualiseren
V         = Virtualiseren
←S      = ‘Stabiliseren’

Van de tabel onder alle diagrammen zijn de bijbehorende kopjes gelijk: I Onderbewust blijven, II Stabiliseren, III Strategie vormen en IV Uitvinden in praxis.

Tabel uitleg tijdroller

Alleen voor de activiteit /IN GANG/ is onder het momentum ‘III Strategie vormen’ het begrip ‘vrijheden van het subject’ nader uitgewerkt in een figuur. Klik daarvoor binnen de tijdroller zelf in het groene momentum van /IN GANG/. Zie ook pagina 108 t/m 111 van bijgevoegde pdf.

De grote pijl omhoog (onder aan elk diagram) geeft een toevalsfactor aan, die de bestaande relatieve rust verstoort.

Er is één plek in de tijdroller zonder figuurtje. Daar ziet u de tekst ‘UNIVERSUM IN DE LEEGTE’. Die gesteldheid bevat juist de normale vak- en bestuurstaal, die verwant is aan die van het systeemdenken. Voor een nadere verklaring zie pagina 139 in de bijgevoegde pdf.

De tijdroller toont voor u alle mogelijkheden in een chaos. U kunt daarin als lezer 'overleven' door eenvoudigweg maar wat te kiezen.  "Je komt er nooit echt uit, hoe al die verschillende momenten zich verhouden tot elkaar, tot het geheel en tot jezelf. [...]  want alles bestaat zo los van elkaar. Waar is dat zogenaamde geheel?" [Marjolein de Vos]. Zeker is evenwel de onmiddellijke relatie tussen wat u doet en wat je gelijktijdig meemaakt.