Uitleg tijdroller 2023

Uitleg tijdroller 2023

Wat u ziet bij het gebruik van de tijdroller.


Deze tekst is bedoeld voor degene die per ongeluk of bewust bij deze tijdroller is aangeland
U ziet een krachtenveld met 16 tijdsaanduidingen waarbinnen u zich als kostwinner beweegt.
Door zich biologisch met de inhoud van de momenta (de ovaaltjes) te verbinden wordt u
uitgenodigd uw gevoelens op uw eigen manier in woorden te vatten.

De acht titels tussen  /…/ gaan over de als enkeling ervaren en beleefde activiteit: persoonlijk.
De andere zeven titels staan tussen ‘…’ en gaan over de als individu ervaren en beleefde eigen
activiteit in
organisatorisch verband.
In de kunstmatige tijd is er één plek zonder figuurtje. Binnen het krachtenveld is dat een vast bestanddeel. De naam ‘UNIVERSUM IN DE LEEGTE’ verwijst naar een inhoud met uitsluitend gedefinieerde vakdisciplines. Voor een nadere verklaring zie pagina 139 van de bijgevoegde pdf..
De roller op uw scherm gaat met (uw echte persoonlijke) tijd mee. Als versies van uzelf treft u
in lagen vier gradaties van tijd aan:

Kunstmatige tijd:  UNIVERSUM IN DE LEEGTE, "VESTIGEN", "HANDELEN" en "OVERDRAGEN"
Verdwijnende tijd: "OVERTUIGEN", "BEGRIJPEN", "TRANSFORMEREN" en "VERWERVEN"
Opkomende tijd:   /IN PRESENTIE/, /IN VERLEGENHEID/, /IN ESSENTIE/ en /IN KWESTIE/ 
Crisistijd:              /OOIT EENS/, /IN STILTE/, /IN GANG/, /PERSOONLIJK/

Glijdt uw aandacht in dit overzicht van beneden naar boven, dan volgt u de groei  van uw maatschappelijke betrokkenheid. We zijn echter opgevoed ons de kloktijd top-down voor te stellen als agendatijd. Dat is met de geschiedenis mee.

Door op een tijdsaanduiding (dat werkt als interferentie) te klikken, opent zich een diagram met een reeks elkaar opvolgende momenta, weergegeven in de ellipsen. Via de X laat dit diagram zich sluiten, waardoor u terug gaat naar de tijdroller zelf voor een andere situatie, bijvoorbeeld onderstaand diagram  /PERSOONLIJK/:

Het /PERSOONLIJK/ doen combineert u met één van de overige tijdsaanduidingen, waaruit u kiezen kunt, bijvoorbeeld doen /BEGRIJPEN/. U beslist in een gemeenschap toch altijd /PERSOONLIJK/. 

De momenta zijn indicatief beschreven in de gekleurde teksten. En als u op een handje klikt, dan verschijnt aanvullend nog een bijbehorende tekst als suggestie, die niet als aanwijzing bedoeld is, maar als stimulans om zelf uw eigen gevoelens te verwoorden.

De grote pijl omhoog onder aan elk diagram geeft een toevalsfactor aan, van binnen of van buiten af, die de bestaande relatieve rust verstoort. Maar wat iedereen kan beamen, er komt meestal wel iets tussen dat een knik in het verloop bewerkstelligt.